Archive for the 'Zajímavosti' Category


In Videa, Zajímavosti
11Kvě 22

Odkaz na rozhovor pro televizi Kahan najdete zde:  https://vimeo.com/683058661


In Zajímavosti
30Zář 11

karate-gi-237x300


In Zajímavosti
30Zář 11

obi1-237x300


ETIKA KARATE

Posted by Ondra
In Zajímavosti
31Říj 10

 

Tradiční DOJOKUN se zakládá na pěti základní pravidlech:

- Snaž se o dokonalost svého charakteru.

- Buď loajální, věrný a spolehlivý.

- Dbej na zdravé úsilí.

- Buď ohleduplný k jiným.

- Zřekni se násilí.

 

DOJO etika

 

Dojo je svaté místo, kde se tréninkem připravujeme tělesně a morálně. Adepti mají respektovat Dojo a dodržovat následující etiku.

 

1.   Adepti mají sledovat svůj tréninkový časový plán a neměli by chodit pozdě na tréninky.

2.   Před vstupem do Dojo, si odložte venkovní oblečení jako kabát, šálu a klobouk. Taktéž je potřebné před vstupem se zout a obuv uložit na určeném místě. Jestliže najdete rozházenou obuv, srovnejte  ji.

3.   Jestliže před vámi vstupuje starší adept nechejte ho vstoupit prvního.

4.   Při vstupu do Dojo, vyslovte „Onegai shimasu“, což znamená pomožte mi, čistě a pozorně.

5.   Po vstupu do Dojo pokloněním prokažte úctu k Dojo svatyni.

6.   Buďte vždy uctivý ke svým učitelům, pokročilejším studentům a starším.

7.   Dříve nez začne trénink, běžte na záchod.

8.   Snažte se mít své KARATE GI stále čisté a vyžehlené. V Dojo cvičte jen v čistém KARATE GI.

9.   Buďte informovaní a sledujte svou tělesnou kondici.

10. Mějte stále na tréninku ostříhané nehty na rukách a na nohou, aby jste při tréninku nezranili kolegy.

11. Nejezte hodinu před tréninkem.

12. Nezapomeňte se před tréninkem rozehřát v případě, že trénujete sami.

13. V době tréninku poslouchejte pozorně a seriózně, když vám radí učitel.

14. Jestliže používáte tréninkové nářadí, zacházejte s ním opatrně. Ujistěte se, že jste ho po použití vrátili zpět na původní místo.

15. Jestliže vám učitel dává nějaké rady, poslouchejte pozorně a s úctou. Nezapomeňte dát najevo, že jste jeho rady poslouchali a porozuměli jim.

16. Každý žák je povinný dobře znát svou fyzickou kondici, výdrž a sílu. Nezkoušejte věci, které jsou pro vás nemožné a nebezpečné.

17. Učitel má stále sledovat fyzickou kondici každého žáka. Jestliže je to potřeba, dá v době tréninku čas na odpočinek.

18. Učitel určí čas před koncem tréninkové jednotky a vyzve všechny žáky aby si upravili oblečení. Případně začátečníkům pomůže upravit si oblečení.

19. Jestliže žáci skončí s úpravou oblečení sednou si do „seiza“ – forma originálního sedu.

20. Buďte klidní a potichu, koncentrujte svou mysl v duchu si opakujte přikázaní v dojo.

21. Pokloňte se učiteli, starším žákům a všem ostatním s vděkem a respektem.

22. Jestliže mají nějaké otázky, začátečníci a žáci s barevnými pásy, mohou se zeptat učitele nebo starších žáků, jestliže jsou tyto důležité pro studium KARATE.

23. Nezapomeňte se poklonit každému kdo vám poradí v KARATE.

24. Nesprchujte se příliš horkou vodou, škodí to vašemu zdraví. Nezůstávejte příliš dlouho pod sprchou.

25. Cigarety, alkohol a drogy ničí vaše zdraví, neužívejte jich, nepomůže to vašemu KARATE.

26. Jestliže jste zranění nebo nemocní, netrénujte dokud se vaše zdraví nedostane do normálu nebo přijatelné úrovně.

27. Při odchodu z Dojo, se nezapomeňte poklonit (Arigato gozaimashita) nebo omluvit (Shitsurei Shimasu).

 

 Zásady zdravení se v „DOJO“

 

Důležitou součástí etiky je pozdrav. Je to obyčejně krátký úklon, nazývaný „REI“. V Dojo, v zásadě používáme formální úklon v „seize“ (sed na patách), který se používá při oficiálních příležitostech (např. při začátku a konci tréninku). Při formálním pozdravu v seize se tento dělá tak, že ruce se položí na zem dlaněmi dolů, prsty směřují proti sobě a čelo se skoro dotkne země.

 

Pořadí:

Cvičenci stojí čelem k uctívanému místu v Dojo (svatyně, oltář, zástavy, místu kde jsou významní hosté).

 

 

5. Dan a nižší ……………………………………………………………….  9. Kyu

O             O             O             O             O             O             O             O

 

 

O    O    O                 O                   O

4      3     2              Sensei                   1

 

 

 

 

1 – nejstarší STV Dan, asistent, velící ceremoniálu.

2, 3, 4 – další nositelé STV Dan, asistenti. Pokud nemá učitel asistenty, sedí všechny černé pásy v jedné řadě a

velí nejstarší černý pás, resp. nejstarší žák

 

 

 

 

 

 

KELCUKE – všichni se postaví do Musubi dachi, učitel + asistenti se otočí k čelnímu místu

 

SEIZA – první se posadí učitel a asistenti, potom ostatní

 

MOKU-SO – všichni si dají ruce dlaněmi dolů na sebe a zavřou oči, soustředí se na uvolnění a koncentraci na cvičení

 

MOKU-SO YAME – všichni otevřou oči a ruce si položí dlaněmi dolů na stehna

 

SHINZEN NI REI – velí se, jen když je v Dojo oltář, nebo obrazy starých mistrů, všichni si položí ruce dlaněmi na zem a hluboce se pokloní

 

SHOMEN NI REI – všichni se pokloní , jak bylo řečeno výše a potom se učitel a asistenti otočí směrem k žákům

 

SENSEI NI REI – žáci pozdraví pokloněním učitele a asistenty

 

KIRI TSUI – nejprve se postaví učitel a asistenti a potom žáci

 

OTAGENY REI – učitel se ve stoje pozdraví s asistenty, žáci se pozdraví navzájem

 

 

 

 

Přikázání DOJO

 • Nikomu není nic dovolené.
 • Každý začíná od začátku.
 • Všichni pracují.
 • Jeden za všechny, všichni za jednoho.

 

- Každý odpovídá na úklon úklonem.

- Při vstupu do Dojo a odchodu z něho se zdraví úklonem.

- Při vstupu do Dojo, resp. odchodu se zdraví učitel, resp. nejvyšší nositel stupně DAN (ze vzdálenosti asi 3 m).

- Když je započat trénink, zdraví se ten, kdo právě vede trénink, rozcvičku apod.

- Před a po oslovení trenéra, nositele vyššího STV se zdraví.

- Zdraví se navzájem při cvičení ve dvojicích.

- Při vysvětlení, opravení apod. trenérem, vyšším STV se zdraví a poví se slovíčko „HAI“ což znamená kromě jiného, chápu, rozumím, děkuji.

 

 

  Některé další zvyklosti, které platí v DOJO

 

- Právo rozhodnout o čemkoliv, co se týká samotného cvičení karate má v Dojo vždy nositel nejvyššího STV, který je přítomen.

- Zařadit se do cvičení, nebo opustit Dojo v čase cvičení smí cvičenec je se souhlasem toho, kdo vede trénink.

- Nejvyšší přítomný nositel STV je povinný vést trénink v případě, když ještě není nebo vůbec není přítomen oficiální trenér.

- Každý karatista v Doje je povinný respektovat příkazy každého, kdo má vyšší STV. Toto nařízení platí bez ohledu na to, zda je rozdíl STV velký, nebo jen jedno Kyu.

- Při cvičení ve dvojicích (např. kumite), pokud protivníky neurčí trenér, vyzývá k cvičení nebo k zápasu vždy držitel vyššího STV.

- V zásadě by mělo platit, že většina pravidel etiky – v civilní aplikované formě se přenáší i mimo Dojo, jestliže cvičenci spolu komunikují.

- Karate-gi si cvičenec vždy upravuje v seize.


Historie GOJU-RYU

Posted by Ondra
In Zajímavosti
2Led 10

   Základy Goju ryu karate lze vystopovat v umění Naha Te mistra Kanryo Higaonny. Kanryo Higaonna se narodil v roce 1853 v rodině nižší šlechty. Toužil studovat v Číně bojové umění Kempo, neměl však dostatek finančních prostředků na cestu. Situace se změnila v okamžiku, kdy byl představen majitelem jedné obchodní lodi, který mu věnoval lodní lístek na lodi, která zanedlouho přistála v čínském přístavním městě Foochow. V té době to bylo jediné čínské město udržující obchodní styk s Okinawou. Posléze byl představen mistrovy Ryu Ryuko. Kanryo Higaonna prožil ve Foochow šestnáct let studia pod vedením mistra Ryu Ryuko, který se k němu choval jako k vlastnímu synovi. Stal se v regionu dobře známým a uznávaným mistrem bojových umění. Po návratu na Okinawu vyjádřil Kanryo Higaonna svůj vděk vlastníkovi lodi, Yoshimurovi, a začal učit jeho syna bojovému umění, kterému se v Číně naučil. Jelikož se zprávy o jeho mimořádných schopnostech rychle rozšířily, začal brzy učit také členy královské rodiny. Později otevřel své vlastní Dojo. Mistr Kanryo Higaonna byl pověstný zejména neuvěřitelnou rychlostí, silou a energií a jeho umění začalo být známé pod označením Naha Te.

 

Higaonna_kanryothumb

 

   Skutečným zakladatelem Goju Ryu byl mistr Chojun Miyagi, osobní žák mistra Kanryo Higaonny. Chojun Miyagi se setkal s Kanryo Higaonnou ve čtrnácti letech. Společně pak zdokonalili umění Naha Te. Strávili společně třináct let až do smrti Kynryo Higaonny v roce 1916. Chojun Miyagi pocházel ze šlechtické rodiny. Vlastnili dvě obchodní lodi, které dovážely z Číny medicínu pro jak pro vládu tak pro soukromé osoby. Tentýž rok, ve kterém Kanryo Higaonna zemřel, odjel Chojun Miyagi do čínského Foochow objevovat kořeny Naha Te. Bohužel v té době probíhaly revoluční boje a tak se vrátil na Okinawu. Byl to člověk silné vůle a dosáhl vynikajících studijních výsledků. Denně trénoval, často v přírodě v nelítostných podmínkách, a prováděl různá cvičení pro rozvoj svých smyslů. Vytvořil několik kat.

sensei_miyagi

 

   Kromě vlastního tréninku a rozvoje Naha-Te věnoval mistr Chojun Miyagi značnou část svého času propagaci tohoto umění. V roce 1921 uskutečnil pro prince Hirohita, japonského císaře, ukázku Naha-te v rámci císařovy návštěvy na Okinawě. V roce 1925 předvedl ukázku pro prince Chichibu. Chojun Miyagy předvídal rozvoj Naha-te nejen v Japonsku, ale také po celém světě. Aktuální otázkou začalo být ve zvýšené míře sjednocení a organizace okinawského karate jakožto kulturního pokladu zachovatelného pro další generace. V roce 1926 založil Chojun Miyagi ve Wakas-Cho spolek pro výzkum karate (the Karate Research Club). Ve výuce přípravných a doplňkových cvičení se vystřídali čtyři instruktoři: Chojun Miyagi, Hanashiro, Motobu and Mabuni. Později, aby rozvinul morální vlastnosti studentů, rozprávěl s nimi Chojun Miyagi také o lidstvu, denním životě, etickém kodexu samuraje. V roce 1927 zhlédl ukázku kat v podání mistra Chojuna Miyagiho také mistr Kano Jigoro, zakladatel judo. Důmyslnost technik vyspělost technik Naha-Te na něj velmi zapůsobila. Vliv Kana umožnil Chojunu Miyagimu předvést Okinawské karate na hlavních Japonských Budo turnajích sponzorovaných vládou. V roce 1930 cvičil Chojun Miyagi na Butoku-kai turnaji a v roce 1932 na Sainei Budo turnaji.

 

okinawamap

 

   Jak se stal Chojun Miyagi stal známým, zvýšil se zájem i o jeho umění. Jeden z jeho zkušených žáků, mistr Shinzato, jednou provedl ukázku kat na turnaji japonských bojových umění. Následně byl jiným mistrem dotázán na název své školy. Shinzato nedokázal odpovědět. Po návratu na Okinawu o této příhodě hovořili s mistrem Chojunem Miyagim. Chojun Miyagi se rozhodl, že aby mohl dále propagovat své umění a spolupracovat s ostatními školami japonských bojových umění, bylo nutné pro něj vymyslet vhodný název. Umění začalo být známé jako Goju Ryu karate, což podle pravidel tradičního čínského Kempo znamená tvrdý a měkký. Byl tak prvním z různých škol karate, kdo nazval své umění jménem. V roce 1933 bylo Goju Ryu registrováno v Butoku-kai, japonské asociaci bojových umění (Japanese Martial Arts Association).

 

   Během třicátých let Chojun Miyagi rozvíjel a propagoval karate v Japonsku i jinde ve světě. Například v roce 1934 byl pozván Havajskou novinovou společností zavést a zpopularizovat karate na Havaji. V roce 1936strávil dva měsíce v čínském Shanghai, kde dále studoval čínská bojová umění. V roce 1937 obdržel uznání za katy od Butoku-kai. Mistr Chojun Miyagi rozvíjel Goju Ryu pomocí analýz za použití vědeckých metod. V roce 1940 vytvořil za účelem popularizace karate a zlepšení fyzické zdatnosti mladých lidí katy Gekisai Dai Ichi a Gekisai Dai Ni. Rovněž vytvořil katu Tensho zdůrazňující měkkost stylu na rozdíl od katy Sanchin zdůrazňující tvrdost stylu.

 

   V důsledku druhé světové války následovalo tragické období čtyřicátých let a v roce 1940 Chojun Miyagi ukončil výuku. Během této doby přišel o syna a zkušeného studenta a trpěl válečným zpustošením a chudobou. Po skončení války se okinawské karate rychle rozšířilo do celého Japonska. Na krátkou dobu vyučoval Chojun Miyagi karate v japonském Kansai. V roce 1946 však začal využívat karate na okinawské policejní akademii a na dvorku svého domu v Tsuboya, kde dnes stále žije jeho syn.

 

   Od samých počátků považoval mistr Chujun Miyagi karate za hodnotný kulturní poklad Okinawy. Celý svůj život věnoval studiu, rozvoji a předání okinawského karate Okinawan karate budoucím generacím a je považován za zakladatele Goju Ryu karate. Během svého života byl Chojun Miyagi znám a uznáván jako jedna z největších autorit karate nejenom všemi na Okinawě, ale také po celém světě.

 

Chojun Miyagi odvodil jméno Goju Ryu z osmi pravidel tradičního čínského Kempo uvedených v knize Bubishi. Tyto pravidla jsou:

1. Mysl je v jednotě s nebem a zemí.
2. Oběhový rytmus těla je podobný cyklu slunce a měsíce.
3. Způsob nadechování a vydechování je tvrdost a měkkost.
4. Jednej v souladu s okamžikem a změnou.
5. Techniky vyplynou když na ně nemyslíš.
6. Nohy musí postupovat a ustupovat, vzdalovat a přibližovat.
7. Očím neunikne ani nejmenší změna.
8. Uši dobře naslouchají zvukům ze všech stran.

 

   Těchto osm pravidel představují podstatu bojových umění a prvky, které se snažíme tréninkem Goju Ryu karate dosáhnout. Takový trénink vede k znovuobjevení našich instinktů a schopností.


Technické stupně

Posted by Ondra
In Zajímavosti
2Led 10

Zkušební řád Goju Ryu (r. 2006)

obi


Úderové plochy v karate

Posted by Ondra
In Zajímavosti
2Led 10

uder_pl


In Zajímavosti
5Úno 08

Autor Jaromír Musil

vitalpoints_front.jpg

vitalpoints_back.jpg


In Zajímavosti
5Úno 08

 

Autor Jaromír Musil

postoje-gojuryu-000.jpg

postoje-gojuryu-001.jpg

postoje-gojuryu-002.jpg

postoje-gojuryu-003.jpg

postoje-gojuryu-004.jpg

postoje-gojuryu-005.jpg

Rubrika: Techniky karate |


Kata Goju-Ryu

Posted by Ondra
In Zajímavosti
5Úno 08

Kihon Kata

 • 三戦 sanchin


Kaishu Kata

 • 撃砕一 gekisai ichi
 • 撃砕二 gekisai ni
 • 砕破 saifa
 • 制引戦 seyunchin
 • 四向戦 shisochin
 • 三十六手 sanseru
 • 十八手 seipai
 • 久留頓破 kururunfa
 • 十三手 sesan
 • 壱百零八手 suparinpei

Heishu Kata

 • 転掌 tensho

Video Kata Goju Ryu:

 

Kanji Kata Goju ryu from O.G.K.K.

 

Autor: Jaromír Musil

Zdroj: http://www.gojuryu.cz/lang/cs/kata-goju-ryu-karate-do/
Kalendář

Červen 2024
P Ú S Č P S N
« Kvě    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Přihlásit se k RSS


Facebook
Rosice
 
NSA
 
Ostrovacice
 
Telarnakriz
 
KTM
 
Army-airsoft
 
Richard